21 Eylül 2017 Perşembe
3,5153 TL   4,1851 TL
MAKALELERİMİZ

Otomatik BES’ te detaylar ortaya çıkmaya başladı!

Bir süredir gündemde olan ve 2017 yılbaşı itibariyle başlayacak olan Otomatik BES uygulamasına ilişkin Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştı. Yeni sistemde Türk vatandaşı veya mavi kartlı olan ve 45 yaşını doldurmamış olanlardan 4/a ve 4/c ka...
(08.11.2016)

Mücbir sebepler ve mükellef hakları

Vergi Usul Kanunu'nun 13'üncü maddesinde; 1. Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk, 2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler, 3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler, 4. Sahib...
(08.11.2016)

GÜNCEL HABERLER

Muhasebecilerde / Mali Müşavirlerde Zorunlu Olarak Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Başlıyor

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca Serbest Meslek Makbuzu , Sevk İrsaliyesi ve Müstahsil Makbuzu belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı. (26.08.2017) Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslek mensuplar...
(06.09.2017)

Yıllık Ücretli İzin Hakkında 10 Soru – 10 Cevap

1) İşçi Yıllık Ücretli İznini Kullanırken Başka Bir İşte Çalışabilir mi? Yıllık ücretli izin düzenlemesi işçinin dinlenmesi için getirilmiş anayasal bir hak olup, bu izin işçinin dinlenme sonrası zinde olarak işe başlaması ve daha verimli şekilde çalışması için verilmektedir. İşçi mesaisini ve emeğini yıllık izin kullandığı işyerine hasrettiği...
(06.09.2017)

İşçiden Alınan İbranamenin Geçerli Sayılması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

I- GİRİŞ: Bilindiği gibi, bütün işverenler, hizmet akdiyle çalıştırdıkları işçileri işten çıkarırken veya işçinin kendi isteği ile ya da haklı neden göstererek işten ayrılırken hak ettikleri alacaklarını öderken işçiden, bu alacaklarını aldığına ilişkin bir İBRANAME düzenlemekte ve almaktadır. İşçi ile işveren arasında düzenlenen i...
(06.09.2017)

10 Soruda Bağımsız Denetim - Resul Kaya

​​​​​​ 1- Bağımsız denetim nedir? Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, uluslararası finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmes...
(21.08.2017)

BOBİ FRS İle İlgili En Çok Sorulan 10 Soru ve Cevabı - Resul Kaya

Bildiğiniz üzere, KGK tarafından geçtiğimiz hafta sonu BOBİ FRS kısaltmasıyla Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı yayımlanmıştır. BOBİ FRS ile en çok merak edelin 10 sorunun cevabını burada bulabilirsiniz. 1- BOBİ FRS kimler tarafından uygulanacak? Bu Standart, bağımsız denetime tbi olup TMS/TFRS uygulamayan işl...
(18.08.2017)

GÜNCEL MEVZUATLAR
HİZMETLERİMİZ
FAYDALI BAĞLANTILAR
Internet Vergi Dairesi

Internet Vergi Dairesi