15 Temmuz 2018 Pazar
4,8507 TL   5,6421 TL
MAKALELERİMİZ

Otomatik BES’ te detaylar ortaya çıkmaya başladı!

Bir süredir gündemde olan ve 2017 yılbaşı itibariyle başlayacak olan Otomatik BES uygulamasına ilişkin Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştı. Yeni sistemde Türk vatandaşı veya mavi kartlı olan ve 45 yaşını doldurmamış olanlardan 4/a ve 4/c ka...
(08.11.2016)

Mücbir sebepler ve mükellef hakları

Vergi Usul Kanunu'nun 13'üncü maddesinde; 1. Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk, 2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler, 3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler, 4. Sahib...
(08.11.2016)

GÜNCEL HABERLER

İşkur İstihdam Teşviklerinde Büyük Vurgun

İŞKUR üzerinden büyük vurgun Kötü niyetli patronlar, istihdam teşviklerini de vurgun kapısına çevirdi. Anlaştığı elemanı İŞKURa yönlendirip işe alarak sigorta primini devlete yüklerken, asgari ücretle gerçek maaş arasındaki fark da cebe atılıyor Hükümetin istihdamı artırmak için işverene verdiği sigorta prim desteği, kötü niyetli patronlar...
(22.09.2017)

Toplu İşçi Çıkartana Ağır Ceza

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımız işverenlerle birlikte çalışan kesimi de koruyan düzenlemeler içeriyor. Zaman zaman ülkemizde bazı sektörlerde toplu olarak işten çıkarmalar olduğuna rastlıyoruz. Burada bazen çalışanlar haksızlıklara uğrarken, işverenin de kaybı büyük oluyor. 4857 sayılı yasa bu tür durumları düzenleyen özel bir bölüm içeriyo...
(21.09.2017)

Muhasebecilerde / Mali Müşavirlerde Zorunlu Olarak Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Başlıyor

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca Serbest Meslek Makbuzu , Sevk İrsaliyesi ve Müstahsil Makbuzu belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı. (26.08.2017) Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslek mensuplar...
(06.09.2017)

Yıllık Ücretli İzin Hakkında 10 Soru – 10 Cevap

1) İşçi Yıllık Ücretli İznini Kullanırken Başka Bir İşte Çalışabilir mi? Yıllık ücretli izin düzenlemesi işçinin dinlenmesi için getirilmiş anayasal bir hak olup, bu izin işçinin dinlenme sonrası zinde olarak işe başlaması ve daha verimli şekilde çalışması için verilmektedir. İşçi mesaisini ve emeğini yıllık izin kullandığı işyerine hasrettiği...
(06.09.2017)

İşçiden Alınan İbranamenin Geçerli Sayılması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

I- GİRİŞ: Bilindiği gibi, bütün işverenler, hizmet akdiyle çalıştırdıkları işçileri işten çıkarırken veya işçinin kendi isteği ile ya da haklı neden göstererek işten ayrılırken hak ettikleri alacaklarını öderken işçiden, bu alacaklarını aldığına ilişkin bir İBRANAME düzenlemekte ve almaktadır. İşçi ile işveren arasında düzenlenen i...
(06.09.2017)

GÜNCEL MEVZUATLAR
HİZMETLERİMİZ
FAYDALI BAĞLANTILAR
Internet Vergi Dairesi

Internet Vergi Dairesi