16 Temmuz 2018 Pazartesi
4,8507 TL   5,6421 TL
KOSGEB Mevzuatı

KOBİlerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik
KOBİlerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik

KOSGEB Kuruluş Kanunu
KOSGEB Kanunu

KOSGEB Destekleriyle İlgili Bakanlar Kurulu Kararları
KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Destekleri Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (04.05.2004 tarih 25452 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2004/7131 sayılı karar

KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Destekleri Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (26.04.2008 tarih 26858 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/13524 sayılı karar

KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak KOBİ'lere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ( 18.09.2009 Tarih 27353 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan 2009/15431 Sayılı Karar)

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği
KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği (15.06.2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete)
KOSGEB Kredi Faiz Destekleri Yönetmeliği (19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete)KOSGEB Destek Programları
Genel Destek Programı (15.06.2010)
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı (15. 06.2010)
Girişimcilik Destek Programı (15.06.2010)
KOBİ Proje Destek Programı (15.06.2010)
Tematik Proje Destek Programı (15.06.2010)
İşbirliği Güçbirliği Destek Programı (15.06.2010)
Gelişen İşletmeler Piyasası Destek Program (10.03.2011)
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı (30.12.2015)
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı (09.03.2016)
TEKNOPAZAR-Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı (12.07.2016)

Destek Programı Uygulama Esasları
Genel Destek Programı Uygulama Esasları
Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları
KOBİ Proje Destek Programı Uygulama Esasları
Tematik Proje Destek Programı Uygulama Esasları
İşbirliği Güçbirliği Destek Programı Uygulama EsaslarıGenel Destek Programı Uygulama Esasları
Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Uygulama Esasları
Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı Uygulama Esasları
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı Uygulama Esasları
KOSGEB Kredi Faiz Destekleri Yönergesi

Destek Programı Başvurusunda Kullanılacak Formlar
Genel Destek Programı Başvurusunda Kullanılacak Formlar
Girişimcilik Destek Programı Başvurusunda Kullanılacak Formlar
KOBİ Proje Destek Programı Başvurusunda Kullanılacak Formlar
Tematik Proje Destek Programı Başvurusunda Kullanılacak Formlar
İşbirliği Güçbirliği Destek Programı Başvurusunda Kullanılacak Formlar
Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Başvuruda Kullanılacak Formlar
Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı Başvuruda Kullanılacak Formlar
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı Başvuruda Kullanılacak formlar

KOSGEB Yönetmelikleri
KOSGEB İnsan Kaynakları Yönetmeliği
KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliği
KOBİ Uzmanlığı Yönetmeliği


KOSGEB Yönergeleri
KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesi
KOSGEB Temsilciliklerinin Kurulması ve İşletilmesi Yönergesi

KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Uygulama Esasları
KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Uygulama Esasları

Girişimcilik Konseyi Çalışma Esasları

HİZMETLERİMİZ
FAYDALI BAĞLANTILAR
Internet Vergi Dairesi

Internet Vergi Dairesi